Публикувано от:

Байер България ЕООД
Представлявано от:
Люба Паунова
Управител на Байер България ЕООД

Байер България ЕООД
бул. Цариградско шосе № 115М, сграда D, Партер
1784 София, България 
Тел: +359 2 424 72 80
E-mail: ch.bulgaria@bayer.com

ЕИК 121258695
ИН по ЗДДС BG121258695
© Авторски права 2021